medyauzmani.com

İskonto Nedir Hesaplanma Yöntemleri Nelerdir

İskonto, bir mal veya hizmetin fiyatından indirim yapılmasıdır. Alıcılar çoğunlukla, daha düşük bir fiyat üzerinden belirli bir ürün veya hizmet satın almak için iskonto talep ederler. Satıcılar ise, daha fazla müşteri çekmek ve birim fiyatları düşürerek daha fazla kâr elde etmek için iskonto yaparlar.

İskonto ne demek?

İskonto, bir mal veya hizmetin fiyatı üzerinden yapılan indirimdir. Temelde bir "ödeme indirimi"dir.

İskonto nasıl hesaplanır?

İskonto, genellikle bir yüzdesel oran olarak belirtilir. Örneğin, bir mal için %10 iskonto, fiyatının %10'u kadar indirim anlamına gelir. İskonto oranı, satıcı ve alıcı arasında anlaşmaya varılarak belirlenir. İskonto hesaplanırken, mal veya hizmetin fiyatına iskonto oranı uygulanır ve sonuç, iskonto tutarı olarak ortaya çıkar. İskonto tutarı, mal veya hizmetin fiyatından çıkarıldığında, iskonto sonrası fiyat elde edilir.

  • İskonto hesaplamada kullanılan formül:
  • İskonto tutarı = Mal veya hizmetin fiyatı × İskonto oranı

İskonto hesaplama yöntemleri nelerdir?

İskonto tipi

Açıklama

Net iskonto

Bu, mal veya hizmet için uygulanacak olan tek iskontodur.

İkinci iskonto

Bu, önceden belirlenmiş bir iskontonun üzerine uygulanacak olan ekstra bir iskontodur.

Kümülatif iskonto

Bu, belirli bir dönem içinde yapılan toplam satış miktarına göre hesaplanan iskontodur.

Dağıtım iskontosu

Bu, mal veya hizmetin bir bölgede veya bölgesel bir perakende mağazasında satıldığı durumlarda uygulanan iskontodur.

Bu şekilde, iskonto nedir ve nasıl hesaplanır konusunda temel bilgileri öğrenmiş oldunuz. Artık, bir mal veya hizmet için verilen iskonto oranını hesaplayabilir ve alışveriş yaparken avantaj sağlayabilirsiniz.

İskonto Oranı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

İşletmeler müşterilerine sattığı ürünlerde fiyatlandırma yaparken çeşitli hesaplamalar yaparlar. Bunlardan biri de iskonto hesaplamasıdır. İskonto, ürün fiyatının belirli bir oranında yapılan indirimdir. Bu indirim bir nevi müşteriye özel fiyat uygulamasıdır. İskonto sayesinde işletmeler müşterilerinin taleplerini karşılamaya çalışırken, müşteriler de uygun fiyatlarla alışveriş yapabilme imkanı bulurlar.

İskonto oranı hesaplama işlemi oldukça basittir. İlk olarak ürünün satış fiyatı belirlenir. Daha sonra işletme, müşterilerine vereceği iskonto oranını belirler. Örneğin, bir ürünün satış fiyatı 100 TL ise ve işletme müşterisine %10 iskonto yapmaya karar verirse, iskonto tutarı 10 TL olacaktır. Bu hesaplama işlemi sayesinde müşteri, ürünü 90 TL'ye satın alabilecektir.

  • Müşteriye uygulanacak iskonto oranı satışa sunulan ürüne göre değişebilir. Örneğin, bir ürün için %5 iskonto uygulanırken diğer bir ürün için %15 iskonto uygulanabilir.
  • İskonto, genellikle toplu satın almalar için yapılan bir indirim şeklidir. Örneğin, bir müşteri birden fazla ürün satın aldığında, işletme iskonto yaparak müşteriyi teşvik etmek isteyebilir.

Ürün

Satış Fiyatı

İskonto Oranı

İskonto Tutarı

İskonto Sonrası Fiyat

Kalem

10 TL

%5

0,5 TL

9,5 TL

Defter

20 TL

%10

2 TL

18 TL

Çanta

50 TL

%15

7,5 TL

42,5 TL

Yukarıdaki tabloda da görülebileceği gibi, farklı ürünlere farklı iskonto oranları uygulanabilir. İşletmeler bu oranları müşteri profillerine göre de belirleyebilirler.

 

Yorum yapın